RD45FHeder kombajna

  • Širina košenja 13,70 m
  • Širina trakastog transportera 1016 mm
  • Brzina trakastog transportera 0 - 228 m/min
  • Dvostruki pogon kose sa 1960 rezova/min
  • Opciona bočna kosa za potrebe uljane repice

Odlična preglednost i prilagođenost za žetvu uljane repice

Zadnji hederski paneli oboreni unazad i vitlo kroz koje se pruža pogled, obezbeđuju neometano vidno polje na celokupnom radnom zahvatu. Sa upravljačke pozicije usev možete ispratiti pogledom dok se kosi, polaže na hederski sto i ulazi u ulazno grlo, prema tome kombajn možete voziti pod punim radnim kapacitetom bez straha od mogućeg zagušenja.

Za žetvu uljane repice heder je dostupan sa velikim gornjim pužnim transporterom prečnika 460mm, sa kompletom za zatvaranje središnje sekcije i ekstenzijom zadnjeg kraja. Takođe, za potrebe košenja uljane repice može se postaviti mehanička kosa.