VITLA I VERTIKULATOR

Golf i sport, dodaci, vitla i vertikulator, rukovalac

VITLO QA5

John Deere vitla duže održavaju ivicu i imaju bolji otpor na udarce. Evo zašto: naš materijal za sečivo je od AISI legure hladno valjanog čelika i hroma, formirane i zavarene robotski u sklopu vitla. A naše specifikacije za očuvanje i tvrdoću su superiorne u odnosu na uobičajeni fabrički čelik za koji se koristi kaljenje indukcionim zagrevanjem. (Čelik nižeg kvaliteta nema ujednačenu tvrdoću što smanjuje efikasnost obrade zagrevanjem i dovodi do češćeg brušenja kako bi se održala oštra ivica).

Golf i sport, dodaci, vitla i vertikulator, polje, golf igralište, vitlo sa 7 sečiva

Vitlo sa 7 sečiva*

 • Obično se koristi za košenje ferveja, polazišta, obruba i prilaza sa većom visinom reza.
 • Obično se koristi za HOC iznad 12,7 mm (0,500 inča)
 • Može se naručiti za bilo koju QA5 jedinicu za rezanje pomoću vitla ili za 260SL ručnu kosačicu za travu.
 • Širine od 18, 22 i 26 inča

 

Golf i sport, dodaci, vitla i vertikulator, studio, vitlo sa 11 sečiva

Vitlo sa 11 sečiva*

 • Obično se koristi za košenje grinova i ferveja na nižoj visini reza.
 • Obično se koristi za HOC ispod 12,7 mm (0,500 inča)
 • Najčešće sečivo vitla naručivano za QA5 jedinicu za rezanje.
 • Širine od 18 i 22 inča

 

 

Golf i sport, dodaci, vitla i vertikulator, studio, vitlo sa 14 sečiva

Vitlo sa 14 sečiva*

Kompanija John Deere je posvećena pružanju pouzdanih, dugotrajnih delova za vaš rad. Zbog toga smo kreirali vitlo sa 14 noževa, čime se smanjuje učestalost košenja, stvara glatka, čista površina i povećavaju karakteristike igranja na površini na kome se primenjuje. Može da se ugradi na QA5 jedinice za rezanje i 180SL/220SL PrecisionCut ručne kosačice za travu.

 • Koristi se na grinovima za povećanje karakteristika igranja na površini za patovanje i brzine grina uz veoma male visine otkosa.
 • Koristi se za HOC ispod 12,7 mm (0,500 inča)
 • koji može da obezbedi FOC (učestalost rezanja) od 3,12 mm (0,123 in) na SL ručnim kosačicama za travu opremljenim kompletom za ubrzavanje učestalosti. Na E-Cut ručnim kosačicama za travu od 18 mm (0,125 in) i 0,54 mm (0,034 in na 1 mph) na traktorskim kosačicama.

 

VITLO QA7

John Deere vitla duže održavaju ivicu i imaju bolji otpor na udarce. Evo zašto: naš materijal za sečivo je od AISI legure hladno valjanog čelika i hroma, formirane i zavarene robotski u sklopu vitla. A naše specifikacije za očuvanje i  tvrdoću su superiorne u odnosu na uobičajeni fabrički čelik za koji se koristi kaljenje indukcionim  zagrevanjem. (Čelik nižeg kvaliteta nema ujednačenu tvrdoću što smanjuje  efikasnost obrade zagrevanjem što zahteva češće brušenje kako bi se održala oštra ivica).

Golf i sport, dodaci, vitla i vertikulator, golf igralište, studio, vitlo sa 5 sečiva

Vitlo sa 5 sečiva*

 • Obično se koristi za grubo ili srednje grubo košenje na višim visinama reza.
 • Obično se koristi za HOC iznad 15,9 mm (0,625 inča)
 • Može se naručiti kao opcija na trimeru 7200A i terenskim kosačicama 2653B
 • Širine od 26 i 30 inča

Golf i sport, dodaci, vitla i vertikulator, golf igralište, vitlo sa 8 sečiva

Vitlo sa 8 sečiva*

 • Obično se koristi za polazište, prilaze, ispresecane nekošene delove i ferveje sa većim visinama košenja.
 • Obično se koristi za HOC između 9,5 mm i 15,9 mm (od 0,375 do 0,625 inča)
 • Može se naručiti kao opcija na kosačicama 6700A, 7700A, 8700A, 7200A i 2653B trimeru i terenskim kosačicama
 • Širine od 22, 26 i 30 inča

 

Golf i sport, dodaci, vitla i vertikulator, polje, golf igralište, vitlo sa 5 sečiva

Vitlo sa 10 sečiva*

 • Obično se koristi za ferveje
 • Razvijeno za HOC između 6,3 mm i 12 mm (od 0,248 do 0,472 inča)
 • Pruža visok kvalitet košenja i gladak završni izgled ferveja.
 • Dostupno na traktorskim kosačicama 6700A, 7200A, 7700A, 8700A i 8900A za ferveje
 • Širine od 22, 26 i 30 inča

Vertikulator

Mnoge vrste hibridne trave zahtevaju agresivne prakse održavanja kako bi se stimulisao novi bočni i vertikalni rast za pravilnu i zdravu površinu za igranje. Često, lagano vertikuliranje je sastavni deo pravilnog održavanja ovih vrsta, kao i nekih od tradicionalnijih tipova travnjaka.

Golf i sport, dodaci, vitla i vertikulator, golf igralište, studio, QA5 vertikulator

QA5 vertikulator*

Quick-Adjust 5 (QA5) vertikulatori za PrecisionCut, E-Cut™ traktorske kosačice za travu i PrecisionCut kosačice za fervej sa QA5 jedinicama za rezanje olakšavaju vertikuliranje zahvaljujući brzim podešavanjima i izdržljivim sečivima. Sečiva od 5 in (12,7 cm) imaju testeraste zupce za efikasno, dosledno rezanje i veoma izdržljiv vrh od karbida. Sečiva imaju standardni razmak od 3/4 in (19 mm), ukupno 27 sečiva po jedinici za rezanje i uvek treba da rade u smeru unapred.

 

Golf i sport, dodaci, vitla i vertikulator, golf igralište, studio, QA7 vertikulator

QA7 vertikulator*

Baš kao naš QA5 vertikulator, Quick-Adjust 7 (QA7) za PrecisionCut kosačice za fervej imaju sečiva vertikulatora za teške uslove rada i opcije brzog podešavanja. Sečiva od 7 in (17,8 cm) su konstruisana za efikasno, jednolično rezanje i standardno imaju dugotrajan vrh od karbida.

 

* Za kompatibilnost i detaljne specifikacije obratite se lokalnom prodavcu John Deere opreme.