RAZNO

Golf i sport, dodaci, razno, izbliza, polje

Šta god vam treba

Veliki broj faktora utiče na izgled trave nakon košenja, od okruženja do uslova travnjaka do same mašine. Izbor odgovarajuće opreme za vašu jedinicu za rezanje takođe pravi jasnu razliku. Pogledajte u nastavku da biste izabrali različite opcije kada postavljate John Deere jedinicu za rezanje.

Golf i sport, dodaci, razno, studio, mehanizam za kondcioniranje meke trave ferveja, QA5

Greens Tender kondicioniranje, QA5*

 • Pogonski zupčanik
 • merača se rotira u smeru vitla da bi se izdigao travu.
 • Eliminisanje nagomilavanja pomoću recikliranja otkosa trave da bi se dobila glatka i čista površina.
 • Doterivanje terena sečenjem rizoma na travi koja raste bočno
 • Podsticanje rasta biljaka i potpomaganje vertikalnog rasta.

Golf i sport, dodaci, razno, studio, mehanizam za kondicioniranje meke trave ferveja, QA5 – QA7

Mehanizam za kondicioniranje meke trave ferveja, QA5 – QA7*

 • Pogonski zupčanik
 • merača se rotira u smeru vitla da bi izdigao travu
 • Eliminisanje nagomilavanja pomoću recikliranja otkosa trave da bi se dobila glatka i čista površina
 • Doterivanje terena sečenjem rizoma na travi koja raste bočno
 • Podsticanje rasta biljaka i potpomaganje novog vertikalnog rasta.

 

Golf i sport, dodaci, razno, studio, prednja rotaciona četka za travnjak, QA5

Prednja rotaciona četka za travnjak, QA5*

 • Četke koje se koriste kada je potrebno da se trava podigne vertikalno pre košenja
 • Povećava izgled trake košenja na travnjaku
 • Ne uklanja ili seče biljni materijal poput Greens Tender Condioner (GTC) sečiva
 • Četka ima ekskluzivni spiralni dizajn za montažu četki, slično sečivima jedinice za rezanje
 • Stvara konzistentniju površinu travnjaka duž širine jedinice za rezanje nego pravolinijske četke

Golf i sport, dodaci, razno, studio, nova rotaciona četka za guste travnjake, QA5

Nova rotaciona četka za guste travnjake, QA5*

Rotaciona četka za gusti travnjak koristi ekskluzivni spiralni dizajn za montažu mlaznica, slično sečivima vitla. Ovaj spiralni dizajn mlaznica stvara konzistentnije delovanje na  travnjak po širini sečenja vitla od pravolinijskih četki. Spiralni dizajn takođe poboljšava mogućnost četke da podigne travu bez potrebe da se poveća dubina četke, dok se istovremeno poboljšava uklanjanje i konzistentnost kvaliteta košenja.

Četka za gusti travnjak je idealna za različite vrste gustih travnjaka tokom tople sezone i takođe može da se koristi sa vrstama trave za hladnu sezonu. Osim toga, ova četka, u kombinaciji sa našim kontrarotacionim sistemom, pomoći će da se smanji zrnatost za ravniju površinu igranja i poboljša izgled nakon košenja.

Golf i sport, dodaci, razno, studio, pogonjena četka zadnjeg valjka

Pogonjena četka zadnjeg valjka

Sprečava da se otkos trave i drugi ostaci nagomilaju na zadnjem valjku.

 • Omogućava konzistentnu visinu otkosa
 • Dostupno u veličini 18, 22, 26 inča
 • Četka zadnjeg valjka sa pogonskim remenom sprečava nagomilavanje ostataka na zadnjem valjku
 • Takođe može da eliminiše stvaranje grumenja sprečavanjem nagomilavanja trave na zadnjem valjku
Golf i sport, dodaci, razno, studio, strugač

Strugač*

Puni, glatki strugači valjka su dostupni za QA5 jedinice za rezanje i QA5 i QA7 vertikulatore. Svi ovi strugači imaju puni oblik duž cele dužine valjka, što pomaže da glatki valjci budu čisti radi konzistentnije, efikasnije visine rezanja ili dubine vertikuliranja. Svaki strugač je kompatibilan sa glatkim valjcima od 50,8 mm (2 in) i podesiv je za habanje i različite uslove.

 

Golf i sport, dodaci, opcije sečiva kosionog uređaja

Opcije sečiva kosionog uređaja za 9009A i 7400A TerrainCut™ terenske kosačice

Sečiva kosionog uređaja TerrainCut 9009A i 7400A su konstruisana za kvalitet otkosa za različite visine i tipove trave. Ova sečiva ne obezbeđuju samo vrhunski kvalitet rezanja, već imaju i izdržljivost i dugotrajnost potrebnu za duge dane košenja.

Postoje dva sečiva koja se mogu koristiti na 9009A i 7400A TerrainCut kosačicama:

 • Nisko podizanje - standardno sečivo iz fabrike. Nisko podizanje obezbeđuje čist kvalitet otkosa sa dobrim nivoima rasipanja i niskim nivoom buke i idealno je za travu u toplim i hladnim godišnjim dobima koje se redovno kose na 1 do 2 in. (25,4 - 50,8 mm)
 • Sečivo za malčiranje - koristi se u kombinaciji sa kompletom dodatka za malčiranje travnjaka kada se želi smanjenje otkosa i stvaranje čistijeg izgleda a da se ne uklanja više od jedne trećine sečiva za travu. U nekim uslovima, visina reza možda mora da se poveća radi boljeg rasipanja. Ovo sečivo se takođe može koristiti za lišće za malčiranje.

* Za kompatibilnost i detaljne specifikacije obratite se lokalnom prodavcu John Deere opreme.