• c451r

C461RBalirke sa varijabilnom komorom za obmotavanje

  • Tandem ili jedna osovina
  • Odlična u svim vrstama useva
  • Proizvodi oko 80 savršenih bala na sat

VISOKA PRODUKTIVNOST

Da li treba da proizvedete nekoliko hiljada bala godišnje ili imate tesne vremenske rokove za žetvu? Balirke sa varijabilnom komorom modeli C451R i C461R su vaši snažni radni konji za to. Sistem za obmotavanje na balirkama C451R/C461R su namenjeni da svojom dodatnom efikasnošću doprinesu proizvodnosti pomenutih balirki. Njih odlikuje najbrži istovar i ruka koja poseduje najveću brzinu obmotavanja. Zajedno sa pick-up uređajem visokog kapaciteta i našom naprednom tehnologijom komore za sabijanje, povećaće vaš kapacitet baliranja daleko preko sadašnjih granica, bilo da balirate silažu, seno ili slamu.