C441RBalirke sa komorom za obmotavanje

  • Tandem ili jedna osovina
  • Sada sa obmotavanjem folije na foliju
  • Odlična u svim vrstama useva
  • Proizvodi oko 80 savršenih bala na sat
  • Visoka cena preprodaje obezbeđuje niske troškove rada po bali

Posvećena svestranosti

Preuzimanjem svih dobrih osobina modela F441R, model C441R nudi povećane performanse sa sistemom transportnih stolova, za proizvodnju više bala tokom dana. Podesiva i robusna komora za sabijanje, obezbeđuje odličnu gustinu i oblik bale. Podni otvor po celoj širini sa paralelnom kinematikom vam omogućava da odmah uklonite zagušenja, komforno bez napuštanja sedišta. Kombinacija našeg dokazanog sistema za uvijanje sa sistemom za dopremanje i komorom za bale za teške uslove rada, kod modela F441R vam omogućava vrhunski kvalitet hraniva koji će dugo ostati nepromenjen.