8100Silažni kombajni

  • Maksimalna snaga: 279 kW (380 ks)
  • Širina kućišta rezne glave: 686 mm
  • Dužina reza sa 40 noževa: 7-26 mm u koracima od 1 mm
  • Dužina reza sa 56 noževa: 5-19 mm u koracima od 1 mm
ALT TEKST ČUVARA MESTA

Pouzdanost, performanse usitnjavanja mase i troškovi rada, su tri najvažnija faktora kada birate silažni kombajn. Veća pouzdanost znači i više aktivnog rada. Precizno sečenje donosi više vrednosti, a nižim troškovima rada ostvarujete veću profitabilnost. Samo serija 8000 pruža i doprinosi više vašem poslovanju.