7500A PrecisionCutPrecision Cut kosačica za fervej

  • Ekskluzivni TechControl displej
  • Postavke rukovaoca zaštićene lozinkom
  • Quick-Adjust jedinice za rezanje

Preuzmite kontrolu i ostvarite rezultate o kojima ste oduvek sanjali:

Sada se vaše prisustvo može osetiti na svakom delu vašeg igrališta. To je kontrola koju vam pružaju nove kosačice A modela kompanije John Deere. Zahvaljujući našem TechControl displeju, bez obzira na to ko rukuje kosačicom, možete lako da programirate košenje i okretanje pri tačnim brzinama, transportovanje pri unapred podešenim brzinama, kao i uštedu goriva. Takođe možete da uključite servisne podsetnike i brzo i precizno dobijete dijagnostičke povratne informacije. I svi vaši rukovaoci sada mogu da rade na dosledniji način

Odlike proizvoda su zasnovane na informacijama dostupnim u trenutku objavljivanja. Odlike proizvoda mogu da se menjaju bez najave.

Posetite lokalnog prodavca John Deere mašina radi dodatnih informacija.