6500APrecisionCut Fairway Mowers

  • Snažan dizel motor od 24,7 KS (18,6 kV) (Stapa V)
  • Konfiguracija pogona na tri točka
  • Podešavanja operatera zaštićena lozinkom

PrecisionCut

Sve tri kosilice 6080A, 6500A i 6700A pružaju vrhunski kvalitet rezanja i karakteristike A-modela po pristupačnoj ceni.

Odlike proizvoda su zasnovane na informacijama dostupnim u trenutku objavljivanja. Odlike proizvoda mogu da se menjaju bez najave. Posetite lokalnog prodavca John Deere mašina radi dodatnih informacija.