Pritisak u pneumaticima - važnije nego što mislite

Lako zaboravimo na pritisak u pneumaticima kosačice, ali ne bi trebalo. Pročitajte zašto i saznajte kako da pravilno proveravate pritisak u pneumaticima vaše kosačice. Vaš travnjak biće vam zahvalan zbog toga.

Dobra ideja je da proverite pritisak u pneumaticima na ravnoj površini, tako da je težina kosačica ravnomerno raspoređena. Takođe nemojte meriti pritisak neko vreme posle korišćenja - tokom rada pneumatici se zagrevaju i u skladu sa time se vazduh u njima širi. Prvo ostavite da se mašina ohladi. Zatim se uverite da imate pravilan radni pritisak na obe strane traktorske kosačice za jednak i ravnomeran otkos. Neravnomeran pritisak u pneumaticima na bočnim stranama može stvoriti neravnomeran otkos. Prekomerno naduvani pneumatici mogu odskakati i prouzrokovati neudobnu vožnju i neravnomeran otkos. Potražite pravilan i preporučen pritisak u pneumaticima za vašu kosačica u uputstvu za rad.

Lako zaboravimo na pritisak u pneumaticima kosačice ...