Pravilno podesite vaše kopirne točkove

Kopirni točkovi na vašem kosionom uređaju kosačice su tu da spreče skalpiranje trave na neravnomernom terenu, tako da ćete postići lep i ujednačen otkos, kakav želite.

Merne točkove platforme kosačice treba da budu podešeni da biste sprečili skalpiranje trave na neravnomernom terenu. Donji deo točkova treba da budu otprilike 1/8-1/2 inča (3mm – 13mm) od tla, u zavisnosti od visine vašeg otkosa.