Proleće je - Vreme je za kontrolu krovinjare

O čemu pričamo? Sloj mrtvog tkiva trave koji je nataložen u vašem travnjaku se zove krovinjara. Evo zašto je ne želite i kako da je se rešite.

Da li ste ikada primetili sloj mrtve trave i ostalog organskog otpada koji se nagomilava na vašem travnjaku tokom jeseni i zime? To se zove krovinjara i previše je loše za vaš travnjak, a to znači da je morate ukloniti.

Zašto je previše krovinjare loše? Jer može da spreči dospevanje vode i hranjivih materija tamo gde treba - u oblasti korenja, pa ako želite zdravu, gustu i otpornu travu, onda bolje proverite taj sloj krovinjare. Dobar znak previše krovinjare je ako prilikom hodanja po travnjaku osećate kao da hodate po sunđeru.

Najbolje vreme za uklanjanje krovinjare je proleće, posle faze aktivnog rasta vaše trave i nakon što je pokošena nekoliko puta. Za trave za toplu sezonu to znači uklanjanje krovinjare u kasno proleće, dok trave za hladnu sezonu imaju više koristi od uklanjanja krovinjare u ranom proleću ili jeseni.

Kako se na najbolji način oterasiti od prekomerne krovinjare? Pa, ako vaš travnjak nije previše veliki onda dobra stara grabulja završava posao.

Međutim, za veće travnjaka postoji tehnologija uklanjanje krovinjare koja radi sa vašim X100 - John Deere aeratorom od 40 inča. Koristite ga za efikasnu aerizaciju ili uklanjanje krovinjare sa vašeg travnjaka sa njegovih 20 opružnih zubaca, a po potrebi dodajte balast i do 45 kg težine. Ako imate tvrde površine koje treba da pređete za pristup vašem travnjaku onda ćete takođe ceniti režim aeratora za transport.