Prirodno sredstvo za suzbijanje korova

Malčiranje ima višestruke prednosti. Pored sprečavanja rasta korova, malčiranje čuva vlagu zemljišta, poboljšava zdravlje i plodnost zemljišta i popravlja vizuelni izgled vaše bašte.

Malčiranje znači da pokrivate zemljište u vašim lejama sa prirodnim materijalom, kao što je krupan malč od kore drveta. Ova metoda organske hortikulture služi za zaštitu zemljišta i obezbeđenje hranjivim materijama.

Vetar, vremenske prilike, suša - zemljište u vašim lejama izloženo je mnogim spoljnim uticajima. Zbog toga može da bude korisno da postavite zaštitni sloj u obliku takozvanog malča. Baštovani su naučili ovaj princip iz prirode, posle svega, ne postoji praktično golo zemljište - lišće, polomljeno granje, biljke ili sloj humusa obično na prirodan način prekriva zemljište. Ako pravilno malčirate, zemljište ostaje vlažno, vetar ga ne može osušiti i voda ne isparava toliko brzo. Zauzvrat kiša se upija od strane zemljišta i ne ispira ga. Zaštitni sloj takođe deluje kao grejni pokrivač i time može ubrzati rast vaših biljaka i sprečiti rast korova. Za voće i povrće, koji su naročito termofilni, malč čak može da uveća rod.

Korisni pomagači kao što su crvi, bakterije i mirkoorganizmi rastresuju zemljište ispod malča i razlažu organski pokrivač baštenskog otkosa i slično, dodavajući hranjive materije zemljištu i uvećavajući sloj humusa. Primetićete da vam treba manje navodnjavanja i manje vremena provedenog u rastresanju zemljišta u leji koja je dobro pokrivena malčom.

Pomoću praktične prikolice koja je opcionalno dostupna sa vašim X100, možete transportovati brzo i udobno velike količine malča direktno do vaših leja za sadnju.