Dobitnici počasne nagrade 2020. na okupu

Dobitnici počasne nagrade 2020.

Nagrade za naše najbolje stručnjake

Tokom 2015. godine pokrenut je program John Deere počasnih nagrada kako bi se odalo individualno priznanje najvišeg nivoa zaposlenima koji su doprineli uspehu kompanije zahvaljujući ogromnoj stručnosti u svojim oblastima rada, dokazanom liderstvu i reputaciji unutar kompanije i van nje. To je vrhunac Puta liderstva znanjem, inicijative koja je pokrenuta 2014.

Upoznajte dobitnike počasne nagrade za 2020.

Ikona nagradnog ordenaIkona nagradnog ordenaIkona nagradnog ordena

Vodeći mislioci

HeadingIcon

Svake godine dodeljujemo naše najviše priznanje misliocima, liderima i radnicima koji nas vode u budućnost.

Dobitnici počasne nagrade za 2020.
Žil Drijankur
Visam Al-Ratal
Su Grej
Li Reden
Erik Džonson
Briđ Sing
Dejv Smart

Fotografija Žila DrijankuraFotografija Žila DrijankuraFotografija Žila Drijankura

Poslovi sa javnošću

HeadingIcon

Dr Žil Drijankur, direktor sektora za poslove sa javnošću u Evropi, zaslužan je za transformaciju glavne strukovne organizacije u branši u Briselu, sedištu Evropske Unije.

Pročitajte više na našem sajtu namenjenom SAD

Fotografija Visama Al-RatalaFotografija Visama Al-RatalaFotografija Visama Al-Ratala

Virtuelni inženjering

HeadingIcon

Visam Al-Ratalov trud u oblasti verifikacije virtuelnog dizajna omogućili su kompaniji Deere da diferencira svoje proizvode koristeći vrhunske analitičke alate i metode.

Pročitajte više na našem sajtu namenjenom SAD

Fotografija Su GrejFotografija Su GrejFotografija Su Grej

Agronomija

HeadingIcon

Su Grej poseduje veliku stručnost u zaštiti useva, kao i u odabiru semena i genetici, što je kompaniji Deere obezbedilo ključne uloge u ovoj branši.

Pročitajte više na našem sajtu namenjenom SAD

Fotografija Erika DžonsonaFotografija Erika DžonsonaFotografija Erika Džonsona

Inženjering materijala

HeadingIcon

Dr Erik Džonson došao je do primene novih tehnologija i procesa, poput proizvodnje aditiva namenjenih primeni kod alata i servisnih delova.

Pročitajte više na našem sajtu namenjenom SAD

Fotografija Li RedenFotografija Li RedenFotografija Li Reden

VI i mašinsko učenje

HeadingIcon

Li Reden je suosnivač kompanije Blue River Technology koju je John Deere preuzeo 2017. i lider u primeni dubinskog učenja na poljoprivredne i kontrolne sisteme.

Pročitajte više na našem sajtu namenjenom SAD

Fotografija Briđa SingaFotografija Briđa SingaFotografija Briđa Singa

Inženjering energetske elektronike

HeadingIcon

Dr Briđ Sing, viši inženjer za napredne tehnologije, pokazao je uspehe u primene napredne energetske elektronike u kompaniji John Deere.

Pročitajte više na našem sajtu namenjenom SAD

Fotografija Dejva SmartaFotografija Dejva SmartaFotografija Dejva Smarta

Softverski i mrežni inženjering

HeadingIcon

Dejvid Smart mešao je svoje prste u više ključnih prekretnica u razvoju softvera za elektroniku duže od tri decenije za traktore, utovarivače i preciznu poljoprivredu, između ostalog.

Pročitajte više na našem sajtu namenjenom SAD

Ikona ljudi u kruguIkona ljudi u kruguIkona ljudi u krugu

Vrhunski lideri

HeadingIcon

Sve počinje od vrha. Pametni ljudi koji usmeravaju druge pametne ljude – tako pomažemo svojim kupcima da izgrade bolji svet.

Upoznajte naš tim rukovodilaca

Dobitnici počasne nagrade za 2019.

 • Avgust Alter

  Postizanje inovacija

  Avgust Alter je glavni pokretač inovacija u opremi za poljoprivredu u Evropi i nosilac je brojnih patenata. Njegov rad stvorio je seriju 6R koja se smatra jednom od nauspešnijih platformi Deere traktora i koja se montira na pet lokacija širom sveta. Alter je pomogao osnivanje tink-tenka koji čine mladi inženjeri sa najboljih univerziteta u Evropi sa zadatkom pronalaženja inovativnih rešenja za ugovarače i velike obradive farme, kao i za ključne segmente kupaca.

 • Noel Anderson

  Strateška intelektualna svojina

  Noel Anderson ima zasluge za 117 patenata i spada u najplodnije inovatore u kompaniji John Deere. Anderson kompaniji Deere obezbeđuje jedinstveni konkurentsku prednost jer objedinjuje raznorodne i tehničke oblasti u povoju da bi došao do otkrića i patenata. Imao je ključnu ulogu u razvoju, promeni, sprovođenju i neprekidnom usavršavanju u procesima iz strategije intelektualne svojine kompanije John Deere.

 • Dr Martin Kremer

  Tehnološke inovacije

  Dr Martin Kremer poznat je po razvijanju metode proučavanja granularnih podloga u složenim 3D geometrijama i u sprovođenju fundamentalnih studija o poljoprivrednim dobrima poput soje u mehaničkim meračima preciznih sejalica. Naveden je kao autor ili koautor u 40 otkrića inovacija i prijavama patenata. Dr Kremer je zaslužan za celokupni dizajn koncepta vozila svih traktora srednje veličine.

 • Kerol Luis

  Ljudski resursi

  Kerol Luis je glas koji se sluša kada je reč o pogodnostima za zaposlene. U njene napore spadaju rad u Vašingtonu na promenama zakona i propisa, edukacija zaposlenih o pogodnostima zdravstvenog osiguranja, informisanje višeg rukovodstva o penzijama i pogodnostima za zaposlene nakon penzionisanja, pronalaženje jeftinijih rešenja za zdravstveno osiguranje, sastanci sa penzionisanim ljudima i mentorstvo zaposlenih. Ona je imala ključnu ulogu u primeni programa za dobrobit zaposlenih u čitavoj kompaniji, snalaženju u reformi zdravstvenog osiguranja i ostalim aktivnostima koji se tiču pogodnosti za zaposlene.

 • Dr Adrijan Rantila

  Istraživanje tržišta

  Dr Adrijan Rantila stekao je svoju reputaciju jer primenjuje istraživanje i analitiku na prodaju i marketing. Njegovi uvidi i analize smanjili su troškove u različitim programima kroz razumevanje motivacije i ponašanja kupaca. Poznat je po tome što je razvijao i gajio strateške savetodavne odnose sa kupcima širom sveta i proizvodio dodatnu vrednost usredsređujući se na rešavanje najizazovnijih poslovnih problema.

Arhiva dobitnika John Deere počasne nagrade

Razvij sveSkupi sve

2018.

 • Dr Klaus Hen, viši savetnik za informacije i tehnologiju, kabinet predsednika: Viši dobitnik počasne nagrade za tehnologiju i inženjering za 2018.
 • ​Jirgen Audenert, menadžer segmenta za obradivo zemljište, ugovore i stočarstvo: Dobitnik počasne nagrade za preciznu poljoprivredu u Evropi za 2018.
 • Denis Baumen, viši glavni inženjer: Dobitnik počasne nagrade za inženjering traktora za 2018.
 • Dr Fred Nelson, glavni inženjer za metrologiju: Dobitnik počasne nagrade za sisteme za preciznu poljoprivredu za 2018.
 • Dr Hulian Sančez, direktor – strategija precizne poljoprivrede i poslovni razvoj: Dobitnik počasne nagrade za tehnološke inovacije za 2018.
 • Dr Long Vu, tehnički direktor – kontrole i senzori: Dobitnik počasne nagrade za inženjering energetske elektronike za 2018.

2017.

 • Dr Danan Dou, direktor za proizvodni inženjering: Dobitnik počasne nagrade za inženjering sistema napajanja za 2017.
 • Dr Muhamad Al-Zein, direktor za napredne materijale i mehaniku: Dobitnik počasne nagrade za inženjering materijala za 2017.
 • Šufeng Han, viši inženjer: Dobitnik počasne nagrade za inženjering automatizacije i kontrola za 2017.
 • Jirgen Holštajn, globalni menadžer za elektr. – e-napajanje i napredni inženjering: Dobitnik počasne nagrade za inženjering elektronike za 2017.
 • Kori Leland, glavni inženjer za metrologiju: Dobitnik počasne nagrade za inženjering metrologije za 2017.
 • Prof. Dr Peter Pikel, menadžer za spoljne odnose: Dobitnik počasne nagrade za inženjering poljoprivrednih sistema za 2017.
 • Dr Džon Rajd, direktor – Tehnologija i inovacija proizvoda za velika preduzeća: Dobitnik počasne nagrade za tehnološke inovacije za 2017.
 • Ričard Vabls, menadžer za samohodne žetelice stočne hrane i hedere: Dobitnik počasne nagrade za inženjering obrade sena i stočne hrane za 2017.

2016.

 • Teri Piket, menadžer – napredni inženjering: Dobitnik počasne nagrade za inteligentna rešenja za 2016.
 • Dr Kerol Pluf, menadžer virtuelnog dizajna i verifikacije: Dobitnik počasne nagrade za inženjering sistema za obradu tla i useva za 2016.
 • Dr Nikolaj Tarasinski, menadžer za napredni inženjering: Dobitnik počasne nagrade za inženjering sistema vozila za 2016.
 • Robert Vik, direktor – podrška za kupce i proizvode: Dobitnik počasne nagrade za korisničku podršku za 2016.

2015.

 • Dr J.B. Pen, viši savetnik, kabinet predsednika: Viši dobitnik počasne nagrade za globalnu agroekonomiju za 2015.
 • Džon Braun, saradnik i glavni savetnik: Dobitnik počasne nagrade za finansijsko pravo za 2015.
 • Dr Liven Dai, glavni inženjer za GPS: Dobitnik počasne nagrade za inženjering GNSS sistema za 2015.
 • Dr Satjam Sahaj, dobitnik počasne nagrade u JDTCI: Dobitnik počasne nagrade za inženjering materijala za 2015.
 • Al Smemo, glavni inženjer: Dobitnik počasne nagrade za inženjering pogonskih sklopova