8320RTraktor

  • Nominalna snaga od 320 ks (235 kW) (97/68EC) + 35 ks (26 kW) IPM
  • Motor od 9,0 l sa 6 cilindra
  • 13,0 t i rastojanje točkova od 3.050 m
  • CommandView III kabina sa ekranom na dodir od 7” ili 10” i opcionalnim hidrauličnim džojstikom i rešenjima za konektivnost
Odštampaj
ALT TEKST ČUVARA MESTA

Traktor 8320R - Vođeni potrebom da postignemo više.

Snaga za više rada - John Deere traktori serije 8R i 8RT.
Velika gustina snage u kombinaciji s jakim konjskim snagama do maksimalno 450 konjskih snaga s motorom s pametnim upravljanjem snagom vam omogućava brzinu i efikasnost. Brojne opcije poteznica i priključnih vratila takođe čine traktore iz serije 8R izuzetno svestranim.

Izuzetna efikasnost: sveukupna efikasnost traktora do 94%
Manje gubitaka snage rezultuje u veću efikasnost i kapacitet vučenja. Zbog toga nadmoćna efikasnost traktora 8R kompanije John Deere isporučuje do 94% ukupne efikasnosti traktora.

Traktor 8320R

PREVUCI ZA ROTACIJU
PREVUCI ZA ROTACIJU

* DLG Test 9/2016, br. testa 2016-00253, www.dlg.org