1 results

Serija 8R/8RT

Serija 8R/8RT

8320RT

Traktor
 • Nominalna snaga od 320 ks (235 kW) (97/68EC) + 35 ks (26 kW) IPM
 • Motor od 9,0 l sa 6 cilindra
 • 16,2 t i rastojanje točkova od 2.515 m
 • Vešanje AirCushion izoluje šasiju od grubih smetnji zbog neravnog terena za udobnu vožnju.

8400R

Traktor
 • Nominalna snaga od 400 ks (294 kW) (97/68EC) + 35 ks (26 kW) IPM
 • Motor od 9,0 l sa 6 cilindra
 • 13,0 t i rastojanje točkova od 3.050 m
 • CommandView III kabina sa ekranom na dodir od 7” ili 10” i opcionalnim hidrauličnim džojstikom i rešenjima za konektivnost

8345RT

Traktor
 • Nominalna snaga od 345 ks (254 kW) (97/68EC) + 35 ks (26 kW) IPM
 • Motor od 9,0 l sa 6 cilindra
 • 16,2 t i rastojanje točkova od 2.515 m
 • Vešanje AirCushion izoluje šasiju od grubih smetnji zbog neravnog terena za udobnu vožnju.

8270R

Traktor
 • Nominalna snaga od 270 ks (199 kW) (97/68EC) + 35 ks (26 kW) IPM
 • Motor od 9,0 l sa 6 cilindra
 • 13,0 t i rastojanje točkova od 3.050 m
 • CommandView III kabina sa ekranom na dodir od 7” ili 10” i opcionalnim hidrauličnim džojstikom i rešenjima za konektivnost

8245R

Traktor
 • Nominalna snaga od 245 ks (180 kW) (97/68EC) + 35 ks (26 kW) IPM
 • Motor od 9,0 l sa 6 cilindra
 • 13,0 t i rastojanje točkova od 3.050 m
 • CommandView III kabina sa ekranom na dodir od 7” ili 10” i opcionalnim hidrauličnim džojstikom i rešenjima za konektivnost

8295R

Traktor
 • Nominalna snaga od 295 ks (217 kW) (97/68EC) + 35 ks (26 kW) IPM
 • Motor od 9,0 l sa 6 cilindra
 • 13,0 t i rastojanje točkova od 3.050 m
 • CommandView III kabina sa ekranom na dodir od 7” ili 10” i opcionalnim hidrauličnim džojstikom i rešenjima za konektivnost

8320R

Traktor
 • Nominalna snaga od 320 ks (235 kW) (97/68EC) + 35 ks (26 kW) IPM
 • Motor od 9,0 l sa 6 cilindra
 • 13,0 t i rastojanje točkova od 3.050 m
 • CommandView III kabina sa ekranom na dodir od 7” ili 10” i opcionalnim hidrauličnim džojstikom i rešenjima za konektivnost

8345R

Traktor
 • Nominalna snaga od 345 ks (254 kW) (97/68EC) + 35 ks (26 kW) IPM
 • Motor od 9,0 l sa 6 cilindra
 • 13,0 t i rastojanje točkova od 3.050 m
 • CommandView III kabina sa ekranom na dodir od 7” ili 10” i opcionalnim hidrauličnim džojstikom i rešenjima za konektivnost

8370R

Traktor
 • Nominalna snaga od 370 ks (272 kW) (97/68EC) + 35 ks (26 kW) IPM
 • Motor od 9,0 l sa 6 cilindra
 • 13,0 t i rastojanje točkova od 3.050 m
 • CommandView III kabina sa ekranom na dodir od 7” ili 10” i opcionalnim hidrauličnim džojstikom i rešenjima za konektivnost

8370RT

Traktor
 • Nominalna snaga od 370 ks (272 kW) (97/68EC) + 35 ks (26 kW) IPM
 • Motor od 9,0 l sa 6 cilindra
 • 16,2 t i rastojanje točkova od 2.515 m
 • Vešanje AirCushion izoluje šasiju od grubih smetnji zbog neravnog terena za udobnu vožnju.

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.