1 results

Serija 7R

Serija 7R

7210R

Traktor
 • Nominalna snaga od 210 ks (155 kW) (97/68EC) + 30 ks (22 kW) IPM
 • Motor od 6,8 l sa 6 cilindra
 • 10,7 t i međuosovinsko rastojanje od 2.925 m
 • CommandView III kabina sa ekranom osetljivim na dodir od 7” ili 10” i opcionalnim hidrauličnim džojstikom i rešenjima za povezivanje

7230R

Traktor
 • Nominalna snaga od 230 ks (169 kW) (97/68EC) + 30 ks (22 kW) IPM
 • Motor od 6,8 l sa 6 cilindra
 • 10,7 t i međuosovinsko rastojanje od 2.925 m
 • CommandView III kabina sa ekranom osetljivim na dodir od 7” ili 10” i opcionalnim hidrauličnim džojstikom i rešenjima za povezivanje

7250R

Traktor
 • Nominalna snaga od 250 ks (184 kW) (97/68EC) + 30 ks (22 kW) IPM
 • Motor od 6,8 l sa 6 cilindra
 • 10,9 t i međuosovinsko rastojanje od 2.925 m
 • CommandView III kabina sa ekranom osetljivim na dodir od 7” ili 10” i opcionalnim hidrauličnim džojstikom i rešenjima za povezivanje

7270R

Traktor
 • Nominalna snaga od 270 ks (199 kW) (97/68EC) + 30 ks (22 kW) IPM
 • Motor od 6,8 l sa 6 cilindra
 • 10,9 t i međuosovinsko rastojanje od 2.925 m
 • CommandView III kabina sa ekranom osetljivim na dodir od 7” ili 10” i opcionalnim hidrauličnim džojstikom i rešenjima za povezivanje

7290R

Traktor
 • Nominalna snaga od 290 ks (213 kW) (97/68EC) + 30 ks (22 kW) IPM
 • Motor od 9,0 l sa 6 cilindra
 • 11,1 t i međuosovinsko rastojanje od 2.925 m
 • CommandView III kabina sa ekranom osetljivim na dodir od 7” ili 10” i opcionalnim hidrauličnim džojstikom i rešenjima za povezivanje

7310R

Traktor
 • Nominalna snaga od 310 ks (228 kW) (97/68EC) + 30 ks (22 kW) IPM
 • Motor od 9,0 l sa 6 cilindra
 • 11,1 t i međuosovinsko rastojanje od 2.925 m
 • CommandView III kabina sa ekranom osetljivim na dodir od 7” ili 10” i opcionalnim hidrauličnim džojstikom i rešenjima za povezivanje

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.