6140MTraktor

  • Maksimalna snaga od 156 ks (115 kW) (ECE-R120) + 10 ks (7 kW) IPM
  • Motor od 4,5 l sa 4 cilindra
  • 5,8 t i međuosovinsko rastojanje od 2.580 m
ALT TEKST ČUVARA MESTA

Serija 6M: Očekujte više

Univerzalne mašine

U mogućnosti su da povuku veće priključke, a pritom dovoljno agilni za transportne operacije i rad sa utovarivačem.