8800Silažni kombajni

  • Maksimalna snaga: 620 kW (843 ks)
  • Širina kućišta rezne glave: 856 mm
  • Dužina reza sa 40 noža: 7-26 mm u koracima od 1 mm
  • Dužina reza sa 64 noža: 3-15 mm u koracima od 1 m
ALT TEKST ČUVARA MESTA

Pouzdanost, performanse usitnjavanja mase i troškovi rada, su tri najvažnija faktora kada birate silažni kombajn. Veća pouzdanost znači i više aktivnog rada. Precizno sečenje donosi više vrednosti, a nižim troškovima rada ostvarujete veću profitabilnost. Samo serija 8000 pruža i doprinosi više vašem poslovanju.