Privatnost podatakaTehnologija za preciznu poljoprivredu

  • Omogući razmenu podataka
  • Omogućavanje daljinske podrške
  • Pristanak na visoko kvalitetne FarmSight usluge

Privatnost podataka

Većina usluga na daljinu i sa lica mesta, su zasnovane na podacima sakupljenih od vaših mašina. Mi zaštitu podataka shvatamo veoma ozbiljno. U dole navedena tri koraka vi kontrolišete ko može da vidi vaše podatke.

Omogućavanje razmene podataka

Potpisivanjem JDLink ugovora o krajnjem korisniku, vi dajete saglasnost da se podaci sa vaše mašine šalju na John Deere klaud. U onlajn aplikacijama, kao što su Operations Center ili Operations Center Mobile, možete da odredite ko još može da ima pristup tim podacima.

Omogućavanje daljinske podrške

Alatka Team Manager u Operations Center vam omogućava da odredite ko ima pristup podacima koji se bežično prenose. To mogu da budu različiti korisnici u vašoj organizaciji ili spoljni partneri, recimo zvanični zastupnik kompanije John Deere. Treba da znate da vaš prodavac vidi podatke vaše mašine, dok mu to ne uskratite. Ali, deljenje podataka sa prodavcem vam može biti od koristi, jer je on tada u stanju da vam pomogne da brzo rešite potencijalne probleme.

Pristanak na visoko kvalitetne FarmSight usluge

Određene usluge zasnovane na deljenju podataka, kao što su Expert Alerts, Fuel Guarantee, upozorenja za održavanje i poboljšanja mašine šalju informacije kompaniji John Deere ili vašem prodavcu, na osnovu kojih vam oni mogu obezbediti usluge optimizacije rada. Vaša saglasnost na MyJohnDeere.com.