Managing Access RightsPrecizna Ag tehnologija

  • Omogući razmenu podataka
  • Omogućavanje daljinske podrške
  • Pristanak na visoko kvalitetne FarmSight usluge
Odštampaj

Upravljanje pravima pristupa

Većinu daljinskih usluga i usluga na licu mesta opisani u ovoj brošuri su zasnovani na sakupljenim podacima od vaših mašina. Mi shvatamo zaštitu podataka veoma ozbiljno. U niže navedena tri koraka vi kontrolišete tačno ko je u stanju da vidi vaše podatke.

Omogućavanje razmene podataka

Potpisivanjem JDLink ugovora vi se slažete da se podaci sa vaše mašine razmenjuju s John Deere oblakom. U tom trenutku možete da promenite ili izmenite ko ima pristup tim podacima u jednoj od naših onlajn aplikacija kao što su operativni centar ili aplikacija MyOperations.

Omogućavanje daljinske podrške

Alatka Team Manager u operativnom centru vam omogućava da odredite ko ima pristup podacima koji se bežično prenose. To mogu da budu razni korisnici u vašoj organizaciji i spoljni partneri, kao što je vaš zastupnik kompanije John Deere. Imajte u vidu da vaš prodavac vidi podatke o mašini osim ako ih ne opozovete: Ali deljenje podataka vam donosi koristi jer on će biti u stanju da ih poveže s vašom mašinom i pomogne vam da brzo rešite potencijalne probleme.

Pristanak na visoko kvalitetne FarmSight usluge

Određene usluge kao što su Expert Alerts, garancija goriva, upozorenja za održavanje i poboljšanja mašine na osnovu podataka mogu da obaveste John Deere ili vašeg prodavca, tako da mogu da stupe u kontakt s vama da vam obezbede usluge optimizacije performansi. Vaša saglasnost na MyJohnDeere.‌com.