AutoTrac OnlinePrecizna Ag tehnologija

  • Brz i jednostavan prikaz podešavanja u polju
  • Automatizovana i pouzdana dokumentacija bez grešaka
  • Automatizovano čuvanje podataka
Odštampaj
ALT TEKST ČUVARA MESTA

Povežite se da smanjite vreme podešavanja u polju

Povežite AutoTrac za operativni centar kompanije John Deere i pažljivo planirajte svoje poslove van sezone kako biste bili sigurni da će sve proteći bez problema u vreme sezone. Lako možete da kreirate, uređujete ili brišete podatke za podešavanje displeja kao što su klijenti, poljoprivredna dobra i polja, granice polja, linije navođenja ili postavke mašina i priključnih mašina u svom ličnom nalogu u operativnom centru.

Uvoz novih međa polja

Uvoz novih međa polja

Nove granice polja lako se mogu uvesti iz rezervnog aplikacionog portala ili softvera za upravljanje farmom u obliku shapefile datoteke. Granice parcele možete nacrtati pomoću interneta, ili postojeće granice izmeniti, što je velika pomoć za prvu lokalizaciju parcele, naročito ako angažujete sezonske radnike. Kada završite, sve podatke možete poslati bežičnim* putem mašinama koje izaberete pritiskom dugmeta – izbegavajući duge i zamorne ručne postavke polja na više ekrana. Kada priđete novom polju, odgovarajući klijent, farma i podaci o polju automatski će se detektovati. Nakon potvrde, granice se čuvaju, a željena linija za vođenje može se izabrati iz prethodno formirane liste. Naposletku, vaši podaci se uvek čuvaju u rezervnim kopijama.