1 results

Električna kosačica

Električna kosačica

R40EL

Električna kosačica
  • TurboStar sistem
  • Kosioni uređaj od polipropilena za sakupljanje
  • Zapremina: 44 litara
  • Mala težina: 22 kg

R43EL

Električna kosačica
  • TurboStar sistem
  • Kućište od livenog aluminijuma
  • Zapremina: 55 litara
  • Snažan elektromotor

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.