• Kosačica sa mehanizmom za kondicioniranje R2g030908

C310RSredišnji zglob

  • Izbor od dve kosačice sa mehanizmom za kondicioniranje sa bočnim povlačenjem C310R (3,10 m) i C350R (3,50 m)
  • Torziono vešanje prianja na zemlju za ravnomerno sečenje i visok kvalitet useva
  • Brza zamena noža sa lakim prilagođavanjem za različite uslove na terenu
  • Kondicioniranje pomoću radnog kola visokog intenziteta sa opcionalnim poliuretanskim valjcima za kondicioniranje osetljivih useva dostupno na C310R.

Konfiguracija srednje osovine omogućava vam da kosite napred - nazad preko polja, prelazeći s jedne strane traktora na drugu pri svakom okretanju na uvratini. To znači da ćete pokositi više useva za manje vremena. Obično kosačica sa mehanizmom za kondicioniranje na središnjoj osovini pokriva 15% više hektara u isto vreme nego bočno vučena.