HD40XHeder

  • Radni zahvat 2,20 m
  • Širina trakastog transportera 1200 mm
  • Brzina trakastog transportera 72 - 228 m/min
  • Dvostruki pogon noža sa 2080 reza/min
  • Dužina hederskog stola 1200 mm

Ravnomerna visina strnjike

Košenje useva na konstantnu visinu pogoduje ravnomernom radu kombajna koji se ogleda još i u boljoj separaciji i čišćenju. To zauzvrat osigurava da će iza kombajna ostati samo ravnomerno usitnjeni i raspoređeni delovi slame. To takođe olakšava oruđima za obradu zemljišta da bolje pripreme setveni sloj a samim tim boljem ulaganju semena i na kraju, većoj klijavosti.