730PFHeder kombajna

  • Širina košenja 9,15 m
  • Dužina kaiševa: 500 mm, broj kaiševa 6
  • Dužina stola 1000 mm
  • Pužni transporter Ø 760 mm
  • 3 senzora za automatsku kontrolu visine

Prilagodljiv heder za sitna zrna

Aktivno dopremanje useva ka pužnom transporteru, za konstantan protok useva, sprečava nakupljanje materijala na prednjem delu hedera 700PF, u otežanim eksploatacionim uslovima, kao što je polegnut usev, žetva graška ili semena trave.

Razmak od 1000mm između kosionog uređaja i pužnog transportera, uveliko smanjuje gubitke kod uljane repice, jer se u ovom slučaju vitlo može podesiti više, čime se smanjuju gubitci usled pucanja mahuna.

Adaptacija na drugi usev je prosta i jednostavna. Samo zabravite bočne kose, podignite pužni transporter i spremni ste za žetvu.