722PFHeder kombajna

  • Širina radnog zahvata 6,70 m
  • Dužina trakastih transportera: 500 mm, broj transportera 5
  • Dužina hederskog stola 1000 mm
  • Pužni transporter Ø 760 mm
  • 3 senzora za automatsku kontrolu visine

Prilagodljiv heder za sitna zrna

Model 700PF karakteriše aktivno dopremanje materijala od reznog aparata do transportera na uvlačnom grlu, čime se obezbeđuje konstantan protok useva, tako da kombajn može da radi gotovo maksimalnim projektovanim kapacitetom. Sa navedenim se obezbeđuju vrlo mali skokovi obrtnog momenta na pogonskim sklopvima, kao i manje habanje i veća pouzdanost.

U otežanim eksploatacionim uslovima kao što je polegnut usev, žetva graška ili semena trave, aktivno dopremanje useva od strane hedera je prava pednost, jer pužni transporter ravnomerno dostavlja usev bez nakupljanja materijala na prednjem delu. Pored navedenog, model 700 PF poseduje novi pužni transporter od 760 mm koji može da prenese i do 20% više materijala u ulazno grlo. Čak i niski usevi, kao što je pivski ječam se prenosi neprekidnim tokom do pužnog transportera, bez obzira da li se žanje danju ili noću.