620PFHeder kombajna

  • Širina radnog zahvata 6,10 m
  • Dužina trakastih transportera: 550 mm, broj transportera 4
  • Dužina hederskog stola 1000 mm
  • Pužni transporter Ø 660 mm
  • 2 senzora za automatsku kontrolu visine

Prilagodljiv heder za sitna zrna

Aktivno dopremanje useva ka pužnom transporteru za konstantan protok useva sprečava nakupljanje materijala na prednjem delu hedera 700PF u otežanim eksploatacionim uslovima, kao što je polegnut usev, žetva graška ili semena trave.

Razmak od 1000mm između kosionog uređaja i pužnog transportera uveliko smanjuje gubitke kod uljane repice, jer se u ovom slučaju vitlo može podesiti više, čime se smanjuju gubitci usled pucanja mahuna.

Adaptacija na drugi usev je prosto i jednostavno. Samo zabravite bočne kose, podignite pužni transporter i spremni ste za žetvu