Aktivano dopremanje useva ka pužnom transporteru za konstantantan protok useva

Konstantan protok useva zahvaljujući aktivnom transportu useva

700PF heder kombajna, sa aktivnim dopremanjem useva

Trakasti transporter obezbeđuje aktivno dopremanje useva ka pužnom transporteru, za konstantan protok useva, tako da kombajn može da radi gotovo maksimalnim projektovanim kapacitetom.

aktivno punjenje sprečava akumuliranje materijala

Savršen za teške uslove

U otežanim eksploatacionim uslovima kao što je polegnut usev, žetva graška ili semena trave, ovim hederom se takođe sprečava nakupljanje materijala na prednjem delu hedera. Razmak od 1000mm između kosionog uređaja i pužnog transportera, uveliko smanjuje gubitke kod uljane repice, jer se u ovom slučaju vitlo može podesiti više, čime se smanjuju gubici usled pucanja mahuna.

Veliki pužni transporter od 760mm za neprekidan protok useva u kućište za punjenje

Konstantan protok useva

Trakasti transporteri su integrisani u ramu, čime se omogućava dopremanje useva ispod centralne ose vratila pužnog transportera, olakšavajući preuzimanje od strane puža, koji pomera usev prema ulaznom grlu za punjenje. Veliki pužni transporter od 760mm takođe transportuje do 20% više materijala ka ulaznom grlu za punjenje i dobro funkcioniše sa manjim materijalima kao što je sladni ječam. Za uslove ubiranja uljane repice, klirens pužnog transportera se može povećati pomoću ručne hidraulične pumpe, čime se stvara više prostora za usev. Ravnomeranim protokom useva smanjuje se stres na pogonske sklopove, zbog nenagomilavanja, rezultirajući manjim habanjem i većom pouzdanošću.

Laka i brza adaptacija na željeni usev

Adaptacija na drugi usev za 3 minuta

Jednostavno zabravite bočne kose, podignite pužni transporter i spremni ste za žetvu. Jednostavno i lako – bez neophodnog alata. Bez struje, bez hidraulike i bez teškog motora na gornjem delu, vibracije su minimalne, čime se smanjuju gubitci usled pucanja mahuna.

Prostor za samostalno španovanje kaiša može se podići za olakšan pristup. Poklopci od nerđajućeg čelika su takođe zatvoreni, kako bi sprečile prodor prljavštine ili kamenje ispod kaiša. Prašina se može očistiti upotrebom segmenta, unutar prostora kaiša, prilikom izvršavanja adaptacije sa uljane repice na sitnozrne kulture na kraju sezone.

Aktivan transport useva u pužni transporter za punjenje sprečava akumuliranje materijala u prednjem delu hedera u teškim uslovima, kao što je polegao usev, grašak ili seme trave.

Izaberite model hedera, kako biste dobili informacije o tome koji od modela najbolje odgovara Vašim potrebama u žetvi.

MODELŠIRINA RADNOG ZAHVATA, MDUŽINA HEDERSKOG STOLA, MMBROJ TRAKASTIH TRANSPORTERAPužni transporter Ø, mm618PF

5,50

1000

4

660

6,10

1000

4

660

6,70

1000

5

760

7,60

1000

5

760

9,15

1000

6

760

10,70

1000

7

760

12,20

1000

8

760