STRUČNA PROVERA
ZA SPFH

STRUČNA PROVERA ZA SPFH
Efekat aktivnog korišćenja opreme

Efekat aktivnog korišćenja opreme

Sezona sečenja je duga i teška za vaš SPFH. Kada započnete žetvu s mašinom koja je 100% spremna za akciju, onda uvećavate šanse za performanse bez prekida što je suštinsko za vaš uspeh. Zakažite efekat aktivnog korišćenja opreme, uradite stručnu proveru.

stručna proveraPrednost

Znanje šta da tražite je ono što pravi razliku – naši John Deere stručnjaci imaju potrebno iskustvo, znanje i alate.

kompletan paketSve što vam je potrebno, po FIKSNOJ ceni

Fiksna cena All-in paketa će vam uštedeti novac. Kada saznate rezultate stručnog pregleda, možete da odlučite koje popravke želite da obavimo, po fiksnoj ceni koja uključuje potrebne delove i rad.

Noževi glave sekača SPFH

Noževi glave sekača SPFH

Servis za sezonsku konverziju useva za vašu mašinu – uključuje zamenu mača, kamena za oštrenje i svih noževa. Čišćenje i inspekcije suštinskih delova i mehanizma za podešavanje mača. Provera svih momenta zatezanja i reznih zazora. I inicijalno oštrenje i podešavanje mača.

Paket za remontovanje SPFH KP

Paket za remontovanje SPFH KP

Neka vam naši kompletno obučeni tehničari servisiraju vašu mašinu, nakon što je KP kompletno uklonjen, korišćenjem optimizovanog redosleda za remontovanje da bi se osigurao dug vek trajanja instaliranih komponenti i pouzdan rad.

Paket za servisiranje SPFH motora

Paket za servisiranje SPFH motora

Iskoristite maksimalne performanse motora i radni vek pomoću originalnih maziva i filtera. Servis obuhvata zamenu filtera, ulja i proveru kompresije motora.

Zatražite od vašeg prodavca cene za gore pomenute zahvate!

Sav rad se obavlja specijalnim John Deere alatima i po najnovijim fabričkim uputstvima za ugradnju delova.

Lokator prodavaca

Kako nabaviti?

Posetite vašeg prodavca danas

Kontaktirajte nas