Nemojte rizikovati

NEMOJTE RIZIKOVATI

Razlika postoji!

 

Da li ste znali da originalne John Deere hidraulične filtere karakteriše specijalan dizajn za teške uslove rada sa metalnim završnim poklopcem i filtracionim delom zalivenim u dno filtera? To vam garantuje bolje performanse i veću zaštitu vašeg hidrauličog sistema.

 


Filter

John Deere hidraulični filteri

John Deere hidraulične filtere karakteriše pet fiksirajućih segmenata koji osiguraju ravnomeran razmak filter papira za veći kapacitet filtracije. Ostale filtere karakterišu samo dva fiksirajuća segmenta. Naši hidraulični filteri su posebno dizajnirani da zaštite vaše John Deere hidraulične sisteme od habanja komponenti i omoguće siguran protok hidrauličnog ulja. Oni zadržavaju kontaminante u sebi i sprečavaju da talog i kiseline oštete hidraulične sisteme.

Prednosti

 • Ravnomeran raspored filtracionog papira obezbeđuje veću površinu filtracije i veći kapacitet izdvajanja kontaminanata i duži interval servisiranja
 • Lepak koji čini fiksirajuće segmente obezbeđuje ravnomeran razmak filtracionog papira

Središte efikasnih performansi

Filteri ulja, goriva i vazduha sprečavaju prodor štetnih čestica u motor, dok takođe smanjuju potrošnju goriva. Zaprljani filteri mogu povećati potrošnju goriva do 5%, tako da je bitno da zamenite filtere čim dostignu interval za zamenu. Preporučujemo da uvek koristite samo originalne John Deere filtere, jer su specifično konstruisani da štite vašu mašinu. Jeftinije kopije će uvek koštati više na kraju.

John Deere filteri za gorivo

John Deere filteri za gorivo

John Deere filtere za gorivo karakteriše gusto sabijeni filtracioni papir sa zaštitnim filmom i dobro zaptivanje između filter papira i kućišta filtera.

Voda može ozbiljno da ošteti sistem za gorivo. Zbog toga John Deere filteri za gorivo nisu samo konstruisani da zaustave prodor vode u sistem, nego i da je izbace. Fitracioni papir sa specijalnim premazom bezbedno drži vodu van sistema za gorivo ali sprečava i koroziju i razvoj mikroba, koji mogu da dovedu do zagušenja filtera i povećane potrošnje goriva.

Prednosti

 • Gusto sabijen i ravnomerno raspoređen filtracioni papir obezbeđuje visok kapacitet izdvajanja vode i čestica prašine da ne kontaminiraju sistem za ubrizgavanje goriva
 • Premaz filtracionog papira aktivno odbija vodu i sprečava kontaminaciju goriva kroz njega
 • Dobro zaptivanje između kućišta i medija sprečava prodor nefiltriranog goriva u motor
John Deere filteri ulja

John Deere filteri ulja

John Deere filteri ulja imaju ravnomeran razmak filtracionog papira bez zazora, koji sprečava kontaminante da se vrate u motor. Neoriginalni filteri imaju neravnomeran razmak filtracionog papira, kao što je filter na desnoj strani.

Prljavo ulje čini da motor radi otežano, troši više goriva i skraćuje interval servisiranja. John Deere filteri ulja su konstruisani da hvataju čestice koje su veličine petine širine vlasi ljudske kose. Neoriginalni filteri imaju manji kapacitet zadržavanja prljavštine i omogućavaju štetnim česticama prodor u motor

Prednosti

 • Ravnomeran razmak filtracionog papira obezbeđuje sigurnu filtraciju i bolje performanse motora
 • Spiralno presovana centralna magistrala daje dodatnu jačinu filtera da bi se sprečilo odvajanje filtracionog papira.
 • Gumeni zaptivači obezbeđuju bolje zaptivanje nego plastični, koje možete naći kod jeftinijih filtera
John Deere filteri za vazduh

John Deere filteri za vazduh

John Deere fileri za vazduh su još jedna veoma značajna linija odbrane protiv kontaminanata, koji napadaju vaš motor. Smanjuju habanje sklopova motora tako što uklanjaju prašinu, prljavštinu i ostale zagađivače iz usisanog vazduha. Oni su visoko efikasni kad je reč o izdvajanju neželjenih čestica prljavštine iz vazduha.

Prednosti

 • Ravnomeran raspored filtracionog papira i veća površina za filtraciju obezbeđuju visoku efikasnost i duže intervale servisiranja
 • Pravilan protok vazduha obezbeđuje minimalna smanjenja protoka dok se izdvaja više kontaminanata nego kao kod vodećih konkurentskih filtera za vazduh.
 • Čvrsto zaptivanje sprečava kontaminante od zaobilaženja filtera