Nemojte rizikovati

NEMOJTE RIZIKOVATI

Razlika postoji

 

Da li ste znali da su originalne John Deere dizne za prskanje konstruisane za specifične primene? Na taj način postižu efekte zaštite sa mnogo manje zaštitnih sredstava, jer su proizvedene baš za vašu mašinu.

 


Dizne za prskanje visokih performansi

Pravolinijska keramička brizgaljka

Pravolinijska keramička brizgaljka

One su savršene za đubrenje useva koji je prorastao. Kompaktna brizgaljka sa šest otvora je savršena za đubrenje useva jer smanjeno raspršivanje minimizira nastajanje plamenjače i venjenje.

Ultra low drift

Ultra low drift

Savršene za sistematsko prskanje herbicida pre nego što usev proraste. Tehnologija Venturi dizne značajno smanjuje raznošenje sredstva, a kapi sredstva pomešane sa vazduhom u jedinstveni homogeni sklop, isporučuje efikasnije prskanje sa smanjenim raznošenjem.

Prošireni raspon

Dizne širokog raspona

Savršene za održavanje konstantnog ugla rasprskanja na pritiscima do 1 bara. Veličina kapljice je podesiva u skladu sa pritiskom, a brizgaljka održava dobru distribuciju prskanja, proizvodeći veće kapi pri niskom pritisku.

GuardianAIR Twin

GuardianAIR Twin

Savršene za primenu fungicida i sredstva za sušenje u širokolisnim usevima, za primene gde se prskanje mora naneti na najviši deo useva ili visoke biljke. Dizna kombinuje jednaku pokrivenost prskanja sa smanjenim raznošenjem, u jednoj dizni koja se lako montira.

Low-drift air

Low-drift air

Naročito pogodne za primene prskanja žitarica u proleće, dizna kombinuje jednaku pokrivenost prskanja sa smanjenim raznošenjem, a najbolje se koristi sa pritiskom od 3 bara, za optimalnu pokrivenost prskanja.

3D

3D dizne

Savršene za prskanje nižih uspravnih useva, za grudvaste podloge i mali korov. Karakteristični ugao profila mlaza i ugao 3D dizne, smanjuju mogućnost rasipanja za 50-75% u odnosu na konvencionalne.