KADA JE ISPAŠA STOKE BEZBEDNOSNA KARAKTERISTIKA

Nasipi su važne građevinske strukture za zaštitu od poplava. Ovce pomažu u održavanju nasipa tako što ispašom travu drže kratkom. Na taj način vlati postaju deblje, koren jači, čime se stabilizuje zemljište.
PRILIKOM RADA NA NASIPU MORA SE VODITI RAČUNA O ZAŠTITI TRAVE – DOBRA STVAR JE ŠTO GATORI IMAJU PNEUMATIKE NISKOG PRITISKA KOJI SE ODLIČNO PONAŠAJU I NA TVRDOJ I NA MEKANOJ PODLOZI.

ČUVANJE STOKE

Osigurati normalno funkcionisanje stada znači postavljati i održavati ograde za pašnjake, kao i prevoziti bolesne životinje po svim vremenskim prilikama. Gator- ova kabina sa grejanjem je udobno radno mesto tokom cele godine.
DANI NA PAŠNJAKU MOGU DA BUDU DUGI I TEŠKI. ZAHVALJUJUĆI NAPREDNOJ ERGONOMIJI PREUZETOJ SA PUTNIČKIH VOZILA I UGRAĐENOJ U JOHN DEERE GATORE, DANI PROVEDENI NA PAŠNJACIMA SU MANJE ZAMORNI I ZNATNO SIGURNIJI.
SERIJE JOHN DEERE GATORA

SERIJE JOHN DEERE GATORA

DISCOVER