Na osnovu rezultata istraživanja sprovedenih na Univerzitetu u Getingenu, toliko smo sigurni u kvalitet vršidbe sa kombajnima S700 da garantujemo da ćete imati manje od 1% loma zrna u bunkeru. U suprotnom, nadoknadićemo Vam 50% vrednosti na lom zrna veći od 1% *, koje završi kao gubitak u polju.

Grain
 

Slomljeno zrno = nevidljivi gubici

Slomljena zrna negativno utiču na Vaše poslovanje:

  1. Veći odbici i manji iznos na fakturi zbog većeg loma
  2. Smanjena klijalost semena
  3. Veći rastur

Prva dve stavke ne utiču nužno na dobit, ali poslednja utiče, i to skoro neprimetno. Nemački naučnici* su ustanovili da od ukupne količine slomljnog zrna do 50% ostane u bunkeru za zrno, a ostatak završi u polju. Na primer, na 500 hektara pšenice, uz prinos od 8 tona po hektaru i po ceni od 160 evra po toni, 2% gubitka rezultira minusom od čak 12.800 evra! Polomljena zrna ne klijaju i ovi gubici ne ostavljaju "zelene trake" u polju, tako da nikada nećete ni znati za njih.

S700 Series rotor

Konstrukcija sa jednim rotorom na kombajnima serije S ima očiglednu prednost u odnosu na tradicionalne i hibridne sisteme separacije zrna.

Biljna masa više puta prolazi kroz vršidbenu komoru, za razliku od kombajna sa tangencijalnom vršilicom. Zrno se iz klasa izdvaja pomoću trenja, bez udara, pa ovaj "efekat trljanja" dovodi do minimalnog oštećenja zrna.

Sprečite gubitke od više hiljada evra zbog polomljenog zrna!

Grain Quality

ICA2 aplikacija automatski kontroliše količinu slomljenih zrna i održava gubitke zrna na unapred zadatim vrednostima, tako da ćete zaraditi više. Sistem koristi dve kamere za razliku od sličnih sistemima, koji koriste samo jednu kameru. Time se postiže veća preciznost rada. Zato Vam garantujemo kvalitet zrna u bunkeru i lom zrna manji od 1%.

clean grain elevator camera

Kamera velike brzine snimanja, na elevatoru čistog zrna proverava prisutnost primesa i slomljenih zrna.

Kamera velike brzine snimanja, na elevatoru povratne mase proverava količinu čistog zrna i primesa.

Na glavnom ekranu IAC2 aplikacije možete kontrolisati sve automatske funkcije: zadajte željene parametre, vidite slike sa kamera i pomoću posebnog tastera proverite kako se kombajn automatski podešavao u toku rada.

Na ekranu je prikazano stanje u elevatoru čistog zrna. Polomljena zrna su obeležena narandžastom bojom, a primese se vide u žutoj ili zelenoj boji. Ovo je daleko preciznije od provere gledanjem kroz kontrolna stakla.

* Feiffer Consult, Harvest Poll, 2005 www.feiffer-consult.de